Sekkeøkt

Trening for ungdommer og voksne som trener på alle parti. Treningen forutsetter at utøvere har hansker.