Innmelding

Innmelding i klubben

Grimstad Kickboxingklubb har innført ny medlemadministrasjon «Min Idrett» fra Norges idrettsforbund for sine medlemmer.
Dette betyr at det vil være helt nye rutiner for registrering, betaling/fakturering og oppsigelse.
Medlemsavtalen deles inn i to deler, medlemskontigent og treningsavgift.

Treningsavgift:

Alle medlemer som ønsker å trene i klubben vil bli fakturert en treningsavgift månedlig.
Nye medlemmer har bindingstid på 2 mnd. Etter dette gjelder 2 mnd. oppsigelsestid.
Pris på treningsavgift deles opp etter alder.
Barn/ungdom 6-12 år – kr 199,- pr. mnd.
Ungdom/voksen 13 år og oppover – kr 299,- pr. mnd.

Medlemskontigent:

Nye medlemmer må registrere seg i Min Idrett.
Medlemskapet i klubben betales direkte ved innmelding og gjelder for ett år av gangen.
Fornyelse av medlemskapet skjer automatisk , hvor dette vil bli fakturert januar hvert år.
Som medlem av Grimstad Kickboxingklubb, vil du være forsikret gjennom Norges Kickboxing Forbund og NIF.
Pris på medlemskap deles opp etter alder og type
Barn/ungdom 6-12 år – kr 400,-
Ungdom/voksen 13 år og oppover – kr 500,-
Støttemedlem alle aldre – kr 200,-

Registrer deg som medlem via boksene til høyre >

Ved å melde deg inn, godkjenner du også vår medlemsavtale.
Les derfor godt igjennom vilkårene: Se Medlemsavtalen199