Grimstad Kickboxingklubb

Grimstad Kickboxingklubb er en klubb for alle som ønsker å drive trening med kamsport som base. Her trener vi teknikk, styrke, balanse og koordinasjon, med kickboxing som felles nevner. Kom og bli med i et innkluderende og gøy treningsfelleskap, med fokus på idrettsglede og utvikling av deg selv som utøver.

MEDLEMSAVTALE

Ved tegning av medlemsavtale med Grimstad Kickboxingklubb gjelder følgende betingelser.
Medlemsavtalen deles i medlemskontigent og treningsavgift.

Medlemskontigent:

Nye medlemmer må registrere seg i Min Idrett.
Medlemskapet i klubben betales direkte ved innmelding og gjelder for ett år av gangen.
Fornyelse av medlemskapet skjer automatisk , hvor dette vil bli fakturert januar hvert år.
Som medlem av Grimstad Kickboxingklubb, vil du være forsikret gjennom Norges Kickboxing Forbund og NIF.
Pris på medlemskap deles opp etter alder og type
Barn/ungdom 4-12 år – kr 400,-
Ungdom/voksen 13 år og oppover – kr 500,-
Støttemedlem alle aldre – kr 200,-

Treningsavgift

Alle medlemer som ønsker å trene i klubben vil bli fakturert en treningsavgift månedlig.
Nye medlemmer har bindingstid på 2 mnd. Etter dette gjelder 2 mnd. oppsigelsestid.
Pris på treningsavgift deles opp etter alder.
Barn/ungdom 4-12 år – kr 199,- pr. mnd.
Ungdom/voksen 13 år og oppover – kr 299,- pr. mnd.

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN I GRIMSTAD KICKBOXINGKLUBB.

Grimstad Kickboxingklubb forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på klubbens retningslinjer eller plikter i henhold til denne kontrakt.
Ved f.eks. tyveri fra klubben, medlemmene ikke har gyldig fullmakt fra foresatte dersom det er påkrevd, ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer, p.g.a. helsemessig tilstand kan ta skade av klubbens tilbud,
på en eller annen måte opptrer mot klubbens interesser og formål, opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller instruktører, ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra instruktørene,
misbruker teknikker fra kursopplegget utenfor klubblokalene, benytter eller omsetter medikamenter som er forbudt etter norsk lov, forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før eventuell oppsigelse av medlemsavtalen.

UTMELDING AV GRIMSTAD KICKBOXINGKLUBB

For å melde seg ut av Grimstad Kickboxingklubb må medlemmer sende en epost (trykk på link) eller benytte kontaktskjema på kontakt oss siden.
Det gjøres oppmerksom på at det er 2 mnd. bindingstid på treningsavgiften til klubben.
Det åpnes ikke for mulighet til å pause medlemskap med mindre det er snakk om medisinske årsaker, eller andre tungveiende grunner til dette.
Alle uregelmessigheter i forhold til innbetaling av kontingent må drøftes med Medlemsansvarlig.

STYRET I GRIMSTAD KICKBOXINGKLUBB

Grimstad Kickboxingklubb er en selvstendig, frittstående og åpen organisasjon. Det blir avholdt årsmøter etter gjeldene lover og regler.

Kommende treninger
Rull til toppen