Videregående sparring

Sparring for ungdommer og voksne som trener på videregående parti. Treningen forutsetter at utøver behersker grunnleggende teknikker i kickboxing, samt at utøvere har hansker, fotbeskyttere, leggbeskyttere, tannbeskyttere og hjelm. Denne treningen krever påmelding på nettsidene på de datoer som er angitt i kalender under.

Rull til toppen