Nytt medlemssystem

Klubben benytter i dag Norges Idrettsforbund sitt medlemssystem for medlemsregistrering og fakturering.
For at vi som klubb skal kunne få bedre kontroll på medlemmer og kommunikasjon, velger vi ett bytte til Spond som nytt system.


Denne endringen vil vi sette i gang fra 01.01.2024 slik at vi får et rent skille.
Våre medlemmer kan i dag laste ned appen på som ligger ute på https://www.spond.com/no/
Vi oppdaterer denne forløpende slik at vi allerede nå kan benytte denne til sikker kommunikasjon.
På denne måten håper vi at vi kan sørge for at alle medlemmer og foresatte får den informasjonen de trenger.