Grimstad Kickboxingklubb

Grimstad Kickboxingklubb er en klubb for alle som ønsker å drive trening med kamsport som base. Her trener vi teknikk, styrke, balanse og koordinasjon, med kickboxing som felles nevner. Kom og bli med i et innkluderende og gøy treningsfelleskap, med fokus på idrettsglede og utvikling av deg selv som utøver.

Innkalling til utsatt årsmøte i 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Kickboxingklubb.

Årsmøtet avholdes den 26.04.2023 i Storgaten 33 (klubblokaler). Treningen fra kl 18:15 til 19:45 utgår.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16.04.2023 til post@grimstadkickboxingklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsidene.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@kickboxingklubb.no.

Saksliste
Forretningsorden
Behandle regnskap
Forslag til medlemskontingent
Styreverv valgliste 

Lovnorm-GKBK 2021

Rull til toppen