Innkalling til årsmøte i 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Kickboxingklubb.

Årsmøtet avholdes den 30.03.2022 i Storgaten 33 (klubblokaler).
Treningen fra kl 18:00 til 19:30 utgår.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16.03.2022 til post@grimstadkickboxingklubb.no.

Utsatt – Årsmøte 29.09.2021 – påmelding

Utsatt – Årsmøtet  Grimstad Kickboxingklubb avholdes den 29. september 2021 kl 20:00 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 09.09.2021 til post@grimstadkickboxingklubb.no.Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post til registrerte deltakere.For å ha stemmerett og kunne velges til verv … Read more