Innkalling til årsmøte i 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Kickboxingklubb.

Årsmøtet avholdes den 30.03.2022 i Storgaten 33 (klubblokaler). Treningen fra kl 18:00 til 19:30 utgår.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16.03.2022 til post@grimstadkickboxingklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsidene.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@kickboxingklubb.no.

Årsmøte saksliste 2022
Forslag til medlemskontingent for 2022
Styreverv valgliste

Lovnorm-GKBK 2021

Link til Teams for ekstern deltakelse

Legg igjen en kommentar